5 ERRONKA: BIHOTZEZ-BIHOTZ:

Ikastaro honetan zirkulazio aparatuarekin erlazionatuta dauden gaixotasunak landuko ditugu.

5 RETO: DE CORAZÓN:

En este reto trabajaremos las enfermedades relacionadas con el aparato circulatorio.

Ikastaro honetan 4. erronka dugu:

TURISMOKO IKASLEENTZAKO BBB (RCP) ETA GAAB (OVACE) IKASTAROA:

Turismo zikloko ikasleek lehen sorospenei buruzko ikastaro bat behar dute (BBB + GAAB). Turismoko ikasleek, osasun-larrialdiko aditu gisa, ikastaro hori prestatzea eta irakastea eskatu digute.

 Erronka honetan parte hartuko duten moduluak HOLLE eta TELELARRIALDAK dira.

Espero dut zuen gustoko ikastaroa izatea!!

Osasun-laguntza eman beharko duzue Todoque udalerria husteko, La Palmako Cumbre vieja sumendiaren kea eta errautsak direla eta:

  • Entzumen mugatuko emakume bat, 76 urtekoa eta BGBK duena (auskultaziorako roncusa).

  • 65 urteko agure itsu bat, SARS-CoV2k isolatua.

  • Turista alemaniar bat,  80 urte dituena eta asma daukana (sibilantziak).

Iritsitakoan guztiek disnea eta eztula dituzte.

 

Se deberá dar asistencia sanitaria en el desalojo del municipio de Todoque debido al humo y cenizas del volcán Cumbrevieja  de la palma:  

  • Una señora de audición limitada 76 años con EPOC (roncus a la auscultación). 

  • Un anciano ciego de 65 años aislado por SARS-CoV2.

  • Una turista alemana de 80 años con asma (sibilancias). 

 A la llegada todos presentan disnea y tos

 

¡Hola a tod@s!

Este será el espacio que utilizaremos para compartir todos aquello relativo a la asignatura de teleemergencias.

Praktiketako zure lehen eguna da, eta 2. eskuko anbulantzia bat iristen da zu zauden basera. Ez dakizu ezer anbulantzian dituzun dokumentuez haragoko mantentze-historiari buruz; check list berri bat egin beharko duzu, eta ea zerbait ez den zuzena konpondu ahal izateko.

Gainera, praktiketako tutoreak esan dizu anbulantzia horren barruan dagoen eraso motxilaren checklist-a egiteko

Es tu primer día de prácticas y llega una ambulancia de 2ª mano a la base donde te encuentras, no sabes nada de su historial de mantenimientos más allá de los documentos que tienes dentro de la ambulancia, deberás elaborar un check list nuevo y ver si hay algo que no es correcto para que lo puedan subsanar.

Además, tu tutor de prácticas, me dice que haga el checklist de la mochila de ataque que se encuentra dentro de esa ambulancia.

 

Ikastaro honetan, institutuko larrialdiak koordinatzeko zentroa sortuko dugu. Zentro honek 112 SOS DEIAK ereduari jarraituko dio eta emergentzietako 1 mailako ikasleek, bertako langileak izango balira bezala, kudeatuko dute institutuko osasun-larrialdien inguruko erronkak artatzeko eta gertaeren araberako osasun zerbitzua eskainiko dute institutuko baliabide teknologikoak erabiliz.

El objetivo de este curso es crear el Centro de coordinación de emergencias del instituto. Este centro seguirá el modelo del centro 112 SOS DEIAK y el alumnado de 1º de Emergencias lo gestionará como si fueran trabajadores/as del centro para atender los retos de emergencias sanitarias del instituto y enviaran los recursos sanitarios adecuados para cada suceso, utilizando para ello los recursos tecnológicos del centro.

Ikastaro/erronka 0 honen helburua ETHAZI (elkarlaneko ikaskuntza) metodologiarekin harremanetan jartzea da.

Horretarako, taldean lan egingo duzue, emandako materialarekin anbulantzia bat eraikitzeko, diseinu berritzaile batekin, tamaina handikoa, ahalik eta urrutien eta seguruen mugituko dena.

La finalidad de este curso/Reto O es poneros en contacto con la metodología ETHAZI (aprendizaje colaborativo).

Para ello trabajareis en equipo para construir, con el material dado, una ambulancia con un diseño innovador, de gran tamaño, que se desplace lo más lejos posible y seguro.